BORINA

Nitra / Hviezdoslavova / L

lokalita: Nitra, Hviezdoslavova

rok návrhu: 2017

veľkosť: 21 590 m2

typ: urbanisticko- architektonická súťaž

klient: súkromný

autori: Katarína Fejo, Tomáš Hanáček, Vladimír Hain, Lubomír Boháč (Atelier ART)

spolupráca: Alexander Topilin, Máté Asbóth

Ako nastaviť sociálne bývanie pre rôzne komunity?

Návrh budúcej obytnej zóny  je situovaný  v pôvodnom zelenom poraste Šibeničného vrchu známym aj pod názvom Borina. Navrhované riešenie tvorí  jedenásť objektov nakombinovaných zo štyroch typov opakovaných domov. Rozvoľnená zástavba solitérnych objektov výškovo graduje smerom k Hviezdoslavovej triede. Bytové domy sú navrhnuté ako kompaktné hmoty s fasádami  perforovanými  systémom okien, logií a balkónov. Samotné materiálové a farebné stvárnenie fasád  objektov je zámerne navrhnuté ako pomerne striedme, s cieľom zharmonizovať tvarovo a materiálovo  rôznorodú jestvujúcu zástavbu. Koncepcia návrhu do veľkej miery zohľadnila princípy a možnosti etapizácie pri výstavbe. Sieť verejných priestorov je  rozdelená podľa charakteru a veľkosti. „Light Park“  lieneárny park charakteristický pravidelným stromoradím s podsvietením  nesúcim symboliku hraníc pietneho miesta. „Living street“ obytná ulica ktorá v sebe kombinuje pobytovú aj obslužnú funkciu.


# BETWEEN architecture & urban planning