DENDER QUAYS

Aalst / Regenerácia brownfieldu a rieky / XL- L- M

lokalita: Aalst, Belgicko

rok návrhu: 2021

typ:  súťaž – EUROPAN 16

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo

spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Patrik Domanický