DOM PRI DOME

Trenčín – Podhradie/ Prístavba rodinného domu / S

lokalita: Trenčín, Matúšova ulica

autori: T. Hanáček, V. Hain (Matrix architects)

klient: súkromný

rok: 2017

rozsah: architektonická štúdia