DOM V PARKU

Kováčová / Kúpeľný park / S

lokalita: Kováčová, Kúpeľný park

rok návrhu: 2018

Zastavaná plocha: 190 m²

Podlažná plocha celková: 229 m²

Obostavaný priestor: 850 m³

klient: súkromný investor

rozsah: architektonická štúdia, DUR

predpokladané investičné náklady: 350 000 Eur

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Lubomír Boháč (Atelier ART)

spolupráca: Jakub Slameň

Ako citlivo vstúpiť do bývalého kúpeľného parku?

Dom je jedným z piatich typových domov projektu Kováčová- Kúpeľný park. Architektonický koncept je postavený na princípe  “otvoreného domu“  prepájajúceho interiér a exteriér. Objekt je riešený ako dvojpodlažná budova pozostávajúca z prízemia, ustupujúceho podlažia a suterénu. Pôdorys budovy má približne obdĺžnikový tvar so vstupom umiestneným na dlhšej strane objektu, prístupným cez terasu. Riešenie objektu vychádza z jednoduchých geometrických tvarov, ktoré dávajú možnosť vyniknúť existujúcej zeleni na jednotlivých pozemkoch. Dom pozostáva zo štyroch obytných miestností s príslušenstvom. Prvé nadzemné podlažie je rozdelené na dennú a nočnú zónu. Hlavný vstup do objektu je navrhnutý z komunikačnej terasy, ktorá plynule vyúsťuje do interiéru objektu s priľahlou vstupnou halou a hygienickým zázemím pre návštevy. Denná časť domu je navrhnutá ako otvorená dispozícia pozostávajúca z ostrovnej kuchyne oddelenej od obývacej časti formou steny so zabudovaným úložným systémom a  krbom. Súčasťou obývacej miestnosti je veľká pobytová terasa a lineárne átrium s vegetačnou stenou, ktoré slúži ako vizuálna kulisa. Objekt je navrhnutý ako kombinovaný stenovo stĺpový nosný systém s výplňovými deliacimi stenami. Zvislé nosné konštrukcie v 1.NP budú tvorené systémom železobetónových monolitických stien, monolitických železobetónových stĺpov a oceľových stĺpov.


# BETWEEN nature & architecture