EXPO CLOUD

Abu Dhabi / Expo 2020 / M

3. miesto v architektonickej súťaži

lokalita: Abu Dhabi, Dubai, EXPO 2020

rok návrhu: 2018

veľkosť: 2680 m2

typ: architektonická súťaž/ 3. miesto

klient: Ministerstvo hospodárstva SR/ EXPO pavilón

rozsah: súťažný návrh

predpokladané investičné náklady: 3 600 000 Eur

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Vladimír Hain

spolupráca: Ivan Kanich, Diana Szekerová, Eduard Krištof, Patrik Krásny, Máté Asbóth

Collecting ideas into collective mind

Idea vychádza z hlavnej témy EXPA 2020 ,,Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“. Podtéma mobility je v našom návrhu primárne chápaná ako mobilitu za vzdelávaním. Kvalitné vzdelanie generuje kvalitných ľudí. Kvalitní ľudia tvoria dobre myšlienky. Koncept Slovenského pavilónu vychádza z obrazu zrodenie myšlienky, ktorá je vyabstrahovaná do podoby oblaku „Cloudu“. Oblak ako symbol myšlienky, nápadu, idei je následne prenesený do architektonickej formy pavilónu pozostávajúceho z plne zaskleného parteru, vyľahčenej mäkkej štrukturovanej fasády objektu a levitujúcich interiérových kubusov zasadačiek a kancelárií. Srdcom výstavy je otvorené átrium a pulzujúca svetelná inštalácia symbolizujúca rodiace sa nápady jednotlivcov prepojené do celku, kde ich efekt Cloudu znásobí. Pavilón sme v našom návrhu koncipovali tak, aby následné po ukončení výstavy EXPO a prevezení objektu na Slovensko slúžilo ako moderné multifunkčné vzdelávacie centrum . Hlavný ekologický koncept vychádza z teórie znižovania dopadov stavieb na životné prostredie, ekosystém a znehodnocovania pôdy známej aj ako „Ecological footprint“ Zvolenej forma „levitujúcej“ hmoty pavilónu, zodpovedá zásadám priateľskej udržateľnej stavby pre prostredie, v ktorom sa bude nachádzať.


# BETWEEN architecture & exhibition