HORNÁD

Košice/ Nové Centrum mesta / XL – L

3. miesto v urbanistickej súťaži

lokalita: Košice

rok návrhu: 2022

typ:  urbanistická súťaž / 3. miesto

klient: Mesto Košice

rozsah: súťažný návrh

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo

spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová