ŽIVÁ VODA

Košice / Revitalizácia Mlynského náhonu / XL- L- M- S

1. miesto v medzinárodnej urbanisticko - krajinárskej súťaži

lokalita: Košice, Mlynský náhon

rok návrhu: 2020

veľkosť: 14 ha

typ: medzinárodná urbanisticko- krajinárska súťaž / 1. miesto

klient: mesto Košice

rozsah: v súčasnosti prebieha spracovanie projektovej  dokumentácie (OUŠ, DM, ZSPD, DRS, AA)

obdobie realizácie: 2022+

predpokladané investičné náklady 1. etapy: 1 900 000 Eur

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Katarína Ďurišová (G.Arch/krajinná architektúra)

spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Patrik Domanický, Erika Mužilová, Barbora Vančurová

Ako revitalizovať technické dielo na živú rieku?

Koncepcia návrhu revitalizácie je charakteristická snahou oživiť vodný tok Mlynského náhonu, regenerovať pôvodne technické dielo na živú rieku, prinavrátiť k nej ľudí a živočíchy. Cieľom je rešpektovať autentické tvaroslovie Mlynského náhonu, podporiť oživenie verejných priestorov vhodnými zásahmi, aktivovať jednotlivé mikropriestory multifunkčným programom a doplniť ho o výrazné prvky vegetácie a vodozádržných opatrení. Bluefield Mlynského náhonu je predurčený k podpore a využívaniu zelenomodrej infraštruktúry. Nová cyklotrasa na ľavom brehu má za cieľ spojiť centrum mesta s kúpaliskom Ryba a parkom Anička. Pozdĺž Mlynského náhonu  návrh aktivuje viaceré pozície tzv. Hot Spots/ Živých miest, kde sa  odohrávajú rozličné aktivity a sústreďuje sa verejný život.  Pre podporu komunít a zbližovanie susedských vzťahov sú navrhnuté komunitné boxy určené na šachové turnaje, grilovanie, detský kútik, klubovňu, či posedenie v tieni stromov.

#BETWEEN nature & public space