MEZIPROSTORY TRŽNICE

Praha/ Nový príbeh pražských jatek/ L- M- S

2. miesto v medzinárodnej architektonicko - krajinárskej súťaži

lokalita: Praha- Holešovice

rok návrhu: 2022

typ: architektonicko – krajinárska súťaž / 2. miesto

klient: mesto Praha

rozsah: súťažný návrh

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Katarína Ďurišová (G.Arch/krajinná architektúra)

spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová

Môžeme zažiť každý deň niečo nové?

Transformácia pamiatkovo chráneného areálu Brownfieldu “Ústrední Jatky v Prahe“ otvára výnimočnú príležitosť na vznik živej multikultúrnej štvrte situovanej
na Bubenskom nábreží. Medzipriestory areálu Pražskej Tržnice majú rôznorodú priestorovú kvalitu. Intímnejšie úzke uličky, malé námestia, nárožia a pasáže tvoria špecifické atmosféry pre návštevníkov i miestne komunity. Atmosféry väčších priestorov kultúrno-spoločenského stretnutia reprezentujú Park Jateční Jáma, Holešovické schody, Korzo a Bubenské plató. Navrhované riešenie reaguje na potenciál Bubenského nábrežia vo väzbe na budúcu pozíciu Pražskej Filharmónie, novú Železničnú stanicu Bubny – Zátory s cieľom vytvoriť kvalitné inkluzívne verejné priestory prepájajúce sa s existujúcou prevádzkou a živým parterom domov Pražskej Tržnice. Návrh ponúka víziu konverzie celého areálu ako veľmi jedinečného miesta, venovanému gastronómii a súčasnému kreatívnemu priemyslu. Cieľom je vytvoriť mestské prostredie pridanej hodnoty, so špecifickou atmosférou, kde človek objavuje a zažíva ,,Každý deň niečo nové“. Hlásime sa k obom tradíciám areálu – súčasnej Tržnici a bývalým Jatkám ako hlavnej určujúcej identite prostredia.