ZÓNA SADOVSKÁ

Trebišov / Bývanie na okraji mesta / L – M

lokalita: Trebišov, Sadovská ulica

rok návrhu: 2021

rozsah: urbanisticko – architektonická štúdia

odborná kooperácia: Ateliér Krajči & Gaňo architects

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Tomáš Gaňo

spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová