MESTSKÁ ZÓNA – TREBIŠOV

Trebišov / urbanisticko – architektonická štúdia / L – M

lokalita: Trebišov

rok návrhu: 2021

rozsah: urbanisticko – architektonická štúdia

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo

spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová