MIDDLE CITY PASSAGES

Toronto / Sheppard Avenue / L

Medzinárodný urbanistický workshop / 2. miesto

lokalita: Sheppard Ave- Palmdale & Agincourt, Toronto, Kanada

rok návrhu: 2015

veľkosť: 76 ha

typ: medzinárodná súťaž a workshop in situ / 2. miesto

klient: Metrolinx Toronto/ oddelenie dopravy

rozsah: súťažný návrh

predpokladané investičné náklady LRT: 6 500 000 CAD

autori: Katarína Fejo, Tomáš Hanáček, Vladimír Hain, Michal Ganobjak

Ako nové zastávky LRT menia charakter celej štvrte?

Hlavným cieľom medzinárodnej súťaže Middle City Passages sa stala integrácia nového dopravného systému električiek do organizmu obytných zón Palmdale a Agincourt v Toronte. Pre rozvoj bývania, verejných priestorov a tvorbu zeleno-modrej infraštruktúry sme zvolili niekoľko jednoduchých stratégií. Zelený okruh mestskej zelene spája 9 lokálnych parkov= 9 charakterov a atmosfér. Podpora mäkkej mobility a rekreačného pohybu v sebe zahŕňa nové cyklotrasy, bežecké okruhy, pešie pasáže a inline trasy. Projekt počíta s introvertným rozvojom parkov/ soft urbanizmu s adekvátnou participáciou verejnosti. Multimodal split systém prepája lokálny vlak, električku, pešie a cyklistické trasy. Definovanie strategických subcentier a nové mestské bloky prinášajú do územia mix-used program funkcií a variabilnosť aktivít Ulica ako kolektívny priestor vytláča automobily z centra diania. Vznik nových pasáží medzi Avenue a Green Belt vytvára tzv. NO DRIVE AREA.


# BETWEEN infrastructure & urban planning