PREMENA NÁBREŽIA

Námestovo / Transformácia nábrežia / L

1. miesto v urbanisticko- krajinárskej súťaži

lokalita: Námestovo, nábrežie Oravskej priehrady

rok návrhu: 2021

typ: urbanisticko- krajinárska súťaž / 1. miesto

klient: mesto Námestovo

rozsah: súťažný návrh

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Katarína Ďurišová (G.Arch/krajinná architektúra)

spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Patrik Domanický, Patrícia Hrehušová

Ako transformovať nábrežie útulného mesta?

Koncepcia návrhu je postavená na  zväzovaní existujúceho urbanizmu mesta s novonavrhovanou štvrťou živého nábrežia. Riešené územie je situované v západnej časti Oravskej priehrady v meste Námestovo. Hmotovo priestorové riešenie pozostáva z troch mestských blokov zmiešanej štruktúry, prepájaných sieťou verejných priestorov nábrežia, promenády a vnútroblokov. Vizuálnu a akustickú bariéru frekventovanej cesty po nábreží autori eliminujú s cieľom vytvoriť  kompaktnú Nábrežnú ulicu. Návrh má snahu citlivo pracovať s motívom zatopenej Slaneckej cesty, ktorú stvárňuje vo forme Mementa- nasvietenej rampy klesajúcej pod hladinu s rešpektovaním súčasnej ,,divokej“ aleje. Vybudovanie nového prístavu v Námestove dáva šancu vybudovať okolo Oravskej Priehrady silný rekreačný a lodný turizmus,  v ktorom by nábrežie Námestova mohlo zohrať úlohu novej mestskej štvrte s jedinečnou atmosférou ,,Mesta na vode“.


# BETWEEN public space & urban planning