PAPIRÁK LIBEREC

Liberec / Urbanisticko -architektonická súťaž / L – M

3. miesto v urbanisticko - architektonickej súťaži

lokalita: Liberec

rok návrhu: 2022

typ:  urbanisticko – architektonická  súťaž / 3. miesto

klient: Mesto Liberec

rozsah: súťažný návrh

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo

spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Ivana Fabiánová