POP-UP LANDEREROVA

Bratislava / dočasná inštalácia pred SND / M

lokalita: Bratislava- Landererova ulica

rok návrhu: 2021

rozsah: architektonická štúdia

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo

spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová