MESTEČKO

Bernolákovo / Vízia rozvoja obce / XL – L – M

2. miesto v súťažnom dialógu

lokalita: Bernolákovo

rok návrhu: 2021

typ: urbanistická súťaž / 2. miesto

klient: obec Bernolákovo

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo

spolupráca: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Patrik Domanický