MAJER

Kostolná- Záriečie/ transformácia JRD/ M

lokalita: Kostolná- Záriečie, Hrúštie

rok návrhu: 2019

veľkosť: 2 ha

klient: súkromný

rozsah: urbanisticko- architektonická štúdia

odborná kooperácia: MATRIX architects & Hlava 5

autori: Tomáš Hanáček, Vladimír Hain, Alexander Toplin


 

Je možné premeniť bývalé JRD na voľnočasový areál ?

JRD v Kostolnej Záriečí vzniklo v roku 1954 na stope bývalého majera. Vplyvom kolektivizácie sa hospodárenie v okolitej krajine premenilo a dodnes sa vyznačuje pestovaním monokultúr na veľkých lánoch polí. Projekt transformácie bývalého JRD má za cieľ okrem adaptácie pôvodných objektov a hľadania nového programu pre celý areál odpovedať aj na otázku, či je možné sa vrátiť k pôvodnej parcelácii malých políčok s podporou pestovateľskej biodiverzity a permakultúry? Väzba na tradíciu ovocinárstva, pestovanie chmeľu, viniča, ľanu, či konope je v regióne Trenčianska veľmi silná. Projekt premeny Majera Hrúštie nadväzuje na vidiecku neformálnu atmosféru s využitím prvkov typických pre areály JRD v novom kontexte. Široké spektrum aktivít ponúka priestory pre svadby, koncerty, eventy, ubytovanie, gastro, bio kúpalisko & wellness, či tvorivé dielne. Nové sa dopĺňa so starým s ohľadom na ekologickú stopu, možnosti flexibility a etapizácie projektu.


# BETWEEN architecture & nature