BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU

Trnava / Dostavba mestského bloku /M

2. miesto v architektonicko - urbanistickej súťaži

lokalita: Trnava- Halenárska, Dolnopotočná, A. Malatinského

rok návrhu: 2022

typ: architektonicko – urbanistická súťaž / 2. miesto

klient: Mesto Trnava

rozsah: súťažný návrh

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo

spolupráca: Zuzana Mihaľová, Ivana Fabiánová, Natália Marková, Tomáš Danko, Pavol Gregor