TRNAVA ŠTEFÁNIKOVA ULICA

Trnava – Štefánikova / architektonicko – urbanistická súťaž / L – M

odmena v súťaži návrhov, 4. miesto

lokalita: Trnava, Štefánikova ulica

rok návrhu: 2021

typ: urbanisticko architektonická súťaž / 4. miesto – odmena

rozsah: urbanisticko architektonická štúdia

autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo

spolupráca: Zuzana Mihaľová, Tomáš Danko, Natália Marková, Patrik Domanický