Interiér domu chápeme ako integrálnu súčasť architektonickej štúdie. Z hľadiska typológie sa venujeme interiérom bytov, rodinných domov, obchodných parterov a office priestorov.