„Urban Walks“ – predstavenie návrhov priamo v riešenej lokalite ponúka jedinečnú možnosť komentovania princípov transformácie riešeného územia a získanie spätnej väzby verejnosti.