Stojíme pri zrode vízií a koncepcií pre trvalo-udržateľný rozvoj miest a obcí.