Roky stojíme pri rozvoji talentov na FAD STU v Bratislave, kde v najväčšej možnej miere prepájame akademické prostredie s praxou.