Zameriavame sa na overovanie projektov a ich súlad s ÚPN, vyhodnocovanie investičných zámerov plánovaného developmentu, či účasť v hodnotiacich komisiách a porotách.