Poskytujeme komplexnú projekčnú činnosť, ktorú tvorí spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačný projekt a autorský dohľad.