Samosprávam poskytujeme služby odborného poradenstva v oblasti mapovania prostredia, prípravy architektonických a krajinárskych štúdii ako podkladov pre grantové výzvy spojené s mestským rozvojom.