Náš prístup je založený na overených nástrojoch tvorby s komunitami, ako sú participácia, placemaking, taktický urbanizmus.