V koncepčnej fáze zabezpečujeme štúdie uskutočniteľnosti, tzv. Feasibility study, investičné zámery, urbanistické a architektonické štúdie.