Meziprostory Tržnice

medzinárodná architektonicko – krajinárska súťaž / 2. miesto

Lokalita

Praha

Rok Návrhu

2022

Typ

medzinárodná architektonicko – krajinárska súťaž / 2. miesto

Klient

mesto Praha

Rozsah

súťažný návrh

Autori

Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Katarína Ďurišová (G.Arch/krajinná architektúra)

Spolupráca

Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová

Podobné projekty

Mestečko

Bernolákovo

Námestie Republiky

Bratislava

Rekonštrukcia NKP 

Trenčín

Ekologické bývanie v Kúpeľnom parku

Kováčová