Námestie slobody

architektonicko – urbanistická súťaž / 1.miesto

Lokalita

Banská Bystrica

Rok Návrhu

2023

Typ

architektonicko - urbanistická súťaž / 1.miesto

Klient

Mesto Banská Bytrica

Rozsah

súťažný návrh

Autori

Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Ľubormír Boháč

Spolupráca

Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Ivana Fabiánová, Ivan Kanich, Alexandra Očková, Róbert Lipták, Nikoleta Mitríková

Podobné projekty

Turzovské kúpele

Gelnica

Mestečko

Bernolákovo

Námestie Republiky

Bratislava

Rekonštrukcia NKP 

Trenčín