PARK JAMA

Bratislava / Nové Mesto / M

1. miesto v architektonickej súťaži

lokalita: Bratislava – Nové Mesto

rok návrhu: 2014 – 2016

realizácia: 2017

veľkosť: 18 800 m2

klient: MČ Nové Mesto

rozsah: AŠ, DUR, DSP, TD, AA

investičné náklady: 1 650 000 Eur

odborná kooperácia: Ateliér BAAR

autori: Katarína Fejo, Martin Berežný, Daniel Šubín

krajinný architekt: Eugen Lipka

ocenenie: nominácia CEZAAR 2019 / kategória Exteriér

Úprava bývalého cyklistického štadióna na voľnočasový priestor

Navrhovaný park v celej miere rieši problematiku manažmentu vôd v krajine. Všetku dažďovú povrchovú vodu zo spevnených, ale aj zo zelených plôch zbiera systémom drenážnych trubiek do novovybudovaného jazera. Z hľadiska povrchových úprav sa snažíme minimalizovať spevnené plochy a naopak využívame plochy prírodné ako sú trávnaté plochy a plochy z vodopriepustných materiálov. Všetka zozbieraná voda sa v jazere prirodzene oteplí a následne je zavlažovacím systémom transportovaná na plochy zelene. Voda je čerpaná čerpadlami z povrchu jazera, čím sa zabezpečí zdroj ohriatej vody, ktorá bude tiež vykazovať lepšie hodnoty ph. Interiér parku je vysadený zapojenými skupinami stromov, ktoré svojimi koreňmi prirodzene zachytávajú vodu. Príbeh Jamy a architektov, ktorí ho tvorili začal v momente, keď bola vypísaná verejná súťaž. V rámci nej bol súťažný návrh vyhodnotený ako najlepší. Následne sa začali intenzívne rokovania s mestskou časťou Nové Mesto o dopracovaní architektonickej štúdie, DUR, DSP a tendrovej dokumentácie. V procese projektovania sme boli neustále konfrontovaní s potrebami verejnosti, ktoré sa premietali do samotného dizajnu. Naša rola architekta neskončila autorským dozorom. S projektom žijeme ďalej a sledujeme užívateľskú rovinu návštevníkov parku Jama.


# BETWEEN public space & nature