Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice

medzinárodná urbanisticko- krajinárska súťaž / 1. miesto

Lokalita

Trenčín

Rok Návrhu

2019

Typ

medzinárodná urbanisticko- krajinárska súťaž / 1. miesto

Klient

mesto Trenčín

Rozsah

v súčasnosti prebieha spracovanie projektovej  dokumentácie (UŠ, DUR, DSP, DRS, AA)

Autori

Tomáš Hanáček, Katarína Fejo, Vladimír Hain, Lubomír Boháč, Eva Wernerová (krajinná architektka)

Spolupráca

Tomáš Danko, Natália Marková, Peter Bučo, Jakub Kypus, Slavomír Černický

Podobné projekty

Revitalizácia námestia

Chorvátsky Grob

Štvrť

Trnava

Obytná zóna Medziháj

Trnava

Lanfranconiho námestie

Lanfranconiho námestie, Bratislava