Turzovské kúpele

architektonicko – urbanisticko – krajinárska súťaž / 1.miesto

Lokalita

Gelnica

Rok Návrhu

2023

Typ

architektonicko - urbanisticko - krajinárska súťaž / 1.miesto

Klient

Košický samosprávny kraj

Rozsah

súťažný návrh

Autori

Tomáš Hanáček, Katarína Fejo

Spolupráca

Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Ivana Fabiánová, Ivan Kanich, Róbert Lipták, Nikoleta Mitríková, Viktória Neradová, Daniela Majáková, Samuel Mišových, G.Arch - krajinná architektúra

Podobné projekty

Námestie slobody

Banská Bystrica

Mestečko

Bernolákovo

Námestie Republiky

Bratislava

Rekonštrukcia NKP 

Trenčín